Lenka Zimová, autorka webu, profilové foto

Lenka Zimová

vektorová grafička | dobrovolnice | studentka

vektorová grafička dobrovolnice studentka

Licence

Veškerá grafika, kterou naleznete v Portfoliu, podléhá licenci CC BY, což znamená, že díla můžete libovolně šířit a upravovat pouze pod podmínkou, že uvedete mne jako autorku (původního) díla. Grafika v Zakázkách podléhá licenci nově nabytého vlastníka. Grafika, kterou naleznete v Projektech, může být různé licence, proto čtěte pozorně informace i jednotlivých děl.

Pokud si ode mne chcete objednat grafiku, nebo máte něco jiného na srdci, přejděte na Kontakt.

Grafika

Grafiku tvořím ve vektorovém open source grafickém editoru Inkscape. První zkušenosti s vektorovou grafikou jsem začala získávat v roce 2008. Až deset let poté, v roce 2018, jsem se rozhodla svou tvorbu zaměřovat na obor, který studuji a který mě baví. Jedna se o sociální práci nebo jednodušeji práci s lidmi. Svou tvorbou se snažím projektovat palčivá společenská témata (problematika rasismu, LGBT+, teenagerů a problematiku diskriminace obecně). Neznamená to ovšem, že cokoli naleznete v Portfoliu, tak má nějaký hlubší společenský význam. :)

Práce s lidmi

V roce 2014 jsem poprvé začala působit jako dobrovolnice při práci s lidmi. Jednalo se konkrétně o domov pro seniory. Dva roky poté jsem započala svou dobrovolnickou kariéru v klubu, který sdružuje děti od 7 do 13 let vedené v místním Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Za tuto dlouhodobou dobrovolnickou činnost, která nadále trvá, jsem v roce 2019 získala ocenění pro dobrovolníky dlouhodobě pracující s dětmi a mládeží Třebíčské srdíčko. Na sklonku roku 2018 jsem rozšířila své dobrovolnické působení na další zařízení, a to Dětský domov se školou.