• tvorba vektorové grafiky • dobrovolničení • čtení • psaní • fotografování • studium problematiky dětí a mládeže • romistika12 let • vektorový grafický editor: Inkscape • výstavabakalářský titul ze zdravotně sociální práce • kurz videotréninku interakcí • 5 měsíců praxe v organizacích sociální práce7 let • 2 ocenění pro dobrovolníky • děti a mládež s rizikovým chováním • zařízení sociálně výchovné činnosti • dětský domov se školou • bakalářská práce týkající se významu dobrovolnictví u rizikových dětí a mládežeLenka Zimová • sariklen@seznam.cz • instagram.com/_sariklen_art